Op bezoek in Babytheek Beveren

Babytheek Beveren opende de deuren op dinsdag 5 januari 2021, als eerste Babytheek in het Waasland. Daar zijn de initiatiefnemers bijzonder trots op.
We gaan een kijkje nemen. Stéphanie Van Troyen, coördinator Huis van het Kind Beveren, heet ons welkom samen met enkele collega’s en vrijwilligers van de Babytheek.

We bevinden ons in de ‘sociale campus’?

Ja, zo noemen we deze plek waar verschillende sociale initiatieven gevestigd zijn zoals het regiohuis van Kind en Gezin en de sociale kruidenier. Je vindt hier ook Groep Intro, die opleidingen organiseert en jobs creëert in de sociale economie voor mensen die moeilijk de weg vinden in onze samenleving. Of De Klokke, een initiatief dat woonondersteuning biedt aan personen met een mentale beperking.

Dankzij het clusteren van diensten, ontvangen we een heel gevarieerde groep mensen in dit gebouw. Met de sociale kruidenier in het bijzonder heeft de Babytheek een goede samenwerking. We stemmen onze flexibele openingsuren op elkaar af. De kwetsbare gezinnen die daar over de vloer komen, leren de Babytheek zo makkelijk kennen.

Jullie hebben veel actieve vrijwilligers!

Momenteel zijn er 7 vrijwilligers actief in de Babytheek. Ze hebben allemaal de opstartfase van de Babytheek meegemaakt. Het is “hun Babytheek”.

De software applicatie waarmee we de ontleningen registreren, vormt voor sommige vrijwilligers een drempel. Maar de groep hangt stevig aan elkaar.

Elke maand is er een bijeenkomst om het dagelijks functioneren van de Babytheek te bespreken, te evalueren en indien nodig bij te schaven. Dankzij die terugkoppelmomenten kunnen de vrijwilligers snel inspelen op veranderende situaties. De Babytheek staat nog in zijn kinderschoenen, om groter te kunnen worden is het belangrijk om kort op de bal te spelen en flexibel te zijn binnen de organisatie.

Wat brengt de toekomst?

Twee maanden na de opening heeft de Babytheek een 20-tal leden en zo’n 400 artikelen in de aanbieding. Nog veel ruimte voor meer leden dus. Het doel is om tegen het einde van het jaar een 100-tal leden te hebben. Daarom communiceren we voortdurend: via huisartsen, pediaters, gynaecologen en een zwangerschapscentrum voor kwetsbare vrouwen.

De Babytheek is open voor elke inwoner van het Waasland, dus ook buurgemeenten mogen er gebruik van maken. Op termijn vindt hopelijk elke zwangere moeder of kersverse ouder de weg naar Babytheek.

Vanwege de coronapandemie konden we geen feest geven bij de opening. We denken al aan een gezellig feest voor ons eenjarig bestaan.

We kijken ernaar uit. Nog veel succes!

Tekst / foto’s: Jana Van Opstal – 2 maart 2021