-NL-

Bedankt voor je interesse in de Babytheek!

Door het enorme succes van onze Babytheek Elzenhof accepteren we jammer genoeg geen nieuwe leden meer vanaf 15 augustus. Onze stock is beperkt en we kunnen de vraag naar materiaal amper bijhouden. Achter de schermen werken we hard aan een uitbreiding van onze catalogus en we kunnen ook al verklappen dat er in de toekomst meerdere Babytheken in België opgestart zullen worden. Check regelmatig onze website en Facebookpagina voor updates.

Veel groeten,

Het Babytheek Elzenhof team

Openingstijden Babytheek najaar 2018

Catalogus van Babytheek Elzenhof


-FR-

Merci de l’intérêt que vous portez à al Bébétheque ! 

En raison de son succès, la Bébéthèque Elzenhof ne peut plus accepter de nouveaux membres et ce, depuis le 15/08. Notre stock est limité et nous pouvons difficilement répondre à la demande de matériel. Dans les coulisses, nous travaillons d’arrache-pied à l’élargissement de notre catalogue et nous pouvons déjà vous dire qu’à l’avenir, plusieurs Bébéthèques seront mises en service en Belgique. Gardez un œil sur notre site Web et la page Facebook pour les mises à jour.

L’équipe de Babytheek Elzenhof

Heures d’ouverture sept-dec 2018

Catalogue du Babytheek Elzenhof

-EN-

Thank you for your interest in the Babytheek! 

Unfortunately, due to the enormous success of our Babytheek Elzenhof, we can no longer accept new members from August 15th. Our stock is limited and we can hardly keep up with the demand for material. Behind the scenes we are working hard on an expansion of our catalogue and we can already tell you that in the future several Babyteks will be started up in Belgium. Check our website and Facebook page regularly for updates.

Many greetings,

The Babytheek Elzenhof team!

Opening hours Sept-Dec 2018

Catalog of Babytheek Elzenhof

Een project van Netwerk Bewust Verbruiken en GC Elzenhof.

Log_NBV_final_Color_TransparantBackgroundlogoelzenhof

Met de steun van:

“Met de steun van Dominique Dufourny, burgemeester, Maite Morren, schepen van Nederlandstalige Cultuur, Romain de Reusme, schepen van Familie, Nathalie Gilson, schepen van Creches en peutertuinen, en de leden van College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Elsene.”

LogoXL-HORIZONTAL-CMJN

Met steun van Repair Together

Logo_RT_240x240

Met steun van Be Planet

logo-BePlanet-scroll

Met steun van de VGC:

vgc_logo_n_verticaal_zwart